Pravěké umění

paleolit (starší doba kamenná) - starší paleolit (do 250 000 př. n. l.)
              - střední část paleolitu (250 000 - 40 000 př. n. l.)
              - mladší paleolit ( 40 000 - 9 000 př. n. l.)
mezolit - střední doba kamenná (9 000 - 6 000 př. n. l.)
neolit - mladší doba kamenná (6 000 - 3 000 př. n. l.) 

eneolit - vstupní brána do doby bronzové (2 000 - 700 př. n. l.)


první známky umělecké činnosti: Homo habilis - člověk zručný (2,6 mil. let př. n. l)
- nejstarší kamenné nástroje: valounovité nástroje, úštěpové nástroje
- naleziště v Olduvai Gorge v severní Tanzánii, kultura označována jako oldowanská (dle naleziště) kultura chelléenská (též abbevillienská)
- Homo erectus - člověk vzpřímený (starší paleolit)
- nástroje: čepelovité nože, vrtáky, rydla

kultura moustérienu
- Homo sapiens neanderthalensis (střední paleolit)
- nástroje: klíny, nože, rydla, vrtáky, škrabáky
- předpoklad uměleckého zobrazování → jeskyně Toiran (Francie) - otisky prstů či různé vrypy napodobující medvědí drápání


magdalénienská kultura
- mladší paleolit (40 000 - 9 000 př. n. l.)
- nejlepší výtvory pravěkého umění - především jeskynní malby, sošky, keramika

nejznámější neskyně: 
Altamira - přes 180 maleb lovné zvěře, jednotliví živočichové dosahují velikosti až 3 metrů, jeskyně byla objevena roku 1879 devítiletou Marií, dcerou amatérského paleontologa
Chauvet - objevena roku 1994 ve Vallon-Pont-ď Arc ve Francii, jméno nese po svém objeviteli, nalezneme zde přes 300 maleb, jejichž tvůrcem je cromagonský člověk


další: Lascaux, Niaux (Francie), dále Ukrajina, Itálie, Sibiř, severní Afrika


technika malby:
- drcené nerosty míchané s tuky nebo vodou, štětce ze zvířecí srsti či nahrazení štětce prsty

sochařství 
- zoomorfní náměty, sošky venuší, rytiny v mamutovině
- 110 cm dlouhá socha medvěda z hlíny v jeskyni Montespan
- sošky venuší: Venuše věstonická, Venuše mentonská, Venuše z Lespugue,
                            Venuše z Willendorfu
 - Geometrická venuše - vyryta pomocí ornamentů do mamutího klu (Předmostí u Přerova)
- Venuše s křivou tváří - hlavička ženy vyřezaná z mamutoviny nápadná výraznou deformací (Dolní Věstonice), několik let po nalezení hlavičky byla nalezena poblíž i lebka ženy se stejnou deformací 


keramika: lineární, vypichovaná 
 
eneolit - objev mědi a cínu
- lze v tomto období rozlišovat několik kultur
kultura únětická - známé jsou především kostry skrčensů z Únětic u Prahy
kultura mohylová - budování mohyl nad hroby významných jedinců
kultura lidu popelnicových polí - spalování nebožtíků, ukládání popela do uren či popelnic
knovízská kultura (Knovíz u Slaného) - žárové hroby, znaky kanibalismu dle vykloubených a různě pohozených kostí

Olduvai Gorge
Altamira
 Chauvet
 Montespan
 Venuše věstonická
Venuše mentonská
Venuše z Lespugue
Venuše z Willendorfu
Geometrická venuše
Venuše s křivou tváří 

Žádné komentáře:

Okomentovat